nest K ・ Garage 新築工事

trattoria nest K
 https://nestk.therestaurant.jp
Sasaguchi Motorcycle Garage
 http://zr-g.jp/garage.html
工事進捗状況をお伝えします。

写真一覧 (写真をクリックすると拡大写真が表示されます)

trattoria nest K

 

2020/04/01(5)

2020/04/01(5) 部屋番号111

2020/04/01(4)

2020/04/01(4)

2020/04/01(3)

2020/04/01(3)

2020/04/01(2)

2020/04/01(2)

2020/04/01(1)

2020/04/01(1)

2020/03/20(3)

2020/03/20(3)

2020/03/20(2)

2020/03/20(2)

2020/03/20(1)

2020/03/20(1)

2020/03/18(3)

2020/03/18(3)

2020/03/18(2)

2020/03/18(2)

2020/03/18(1)

2020/03/18(1)

2020/03/12(4)

2020/03/12(4)ガレージ部分

2020/03/12(3)

2020/03/12(3)レストラン部分

2020/03/12(2)

2020/03/12(2)ガレージ部分

2020/03/12(1)

2020/03/12(1)
看板が設置されました。

2020/03/10(3)

2020/03/10(3)

2020/03/10(2)

2020/03/10(2)ガレージ部分

2020/03/10(1)

2020/03/10(1)
足場撤去完了しました。

2020/03/03(3)

2020/03/03(3)ガレージ部分

2020/03/03(2)

2020/03/03(2)ガレージ部分
内装工事が進んでいます。

2020/03/03(1)

2020/03/03(1)レストラン部分
内装工事が進んでいます。

2020/02/29(2)

2020/02/29(2)ガレージ部分
内装工事が進んでいます。

2020/02/29(1)

2020/02/29(1)レストラン部分
内装工事が進んでいます。

2020/02/27(3)

2020/02/27(3)ガレージ部分
シャッター設置が進んでいます。

2020/02/27(2)

2020/02/27(2)ガレージ部分
内装工事が進んでいます。

2020/02/27(1)

2020/02/27(1)レストラン部分
内装工事が進んでいます。

2020/02/22(5)

2020/02/22(5)ガレージ部分
内装工事が進んでいます。

2020/02/22(4)

2020/02/22(4)ガレージ部分
内装工事が進んでいます。

2020/02/22(3)

2020/02/22(3)レストラン部分
内装工事が進んでいます。

2020/02/22(2)

2020/02/22(2)レストラン部分
内装工事が進んでいます。

2020/02/22(1)

2020/02/22(1)エントランス部分

2020/02/17(2)

2020/02/17(2)レストラン部分
内装工事が進んでいます。

2020/02/17(1)

2020/02/17(1)レストラン部分
内装工事が進んでいます。

2020/02/13(2)

2020/02/13(2)ガレージ部分

2020/02/13(1)

2020/02/13(1)レストラン部分
外壁工事が進んでいます。

2020/02/11(1)

2020/02/11(2)ガレージ部分

2020/02/11(1)

2020/02/11(1)レストラン部分
配線配管工事が進んでいます。

2020/02/09(2)

2020/02/09(2)ガレージ部分
配線配管工事が進んでいます。

2020/02/09(1)

2020/02/09(1) レストラン部分
配線配管工事が進んでいます。

2020/02/06(2)

2020/02/06(2) レストラン部分
配線配管工事が進んでいます。

2020/02/06(1)

2020/02/06(1)レストラン部分
配線配管工事が進んでいます。

2020/02/04(5)

2020/02/04(5)
建物躯体工事が進んでいます。

2020/02/04(4)

2020/02/04(4)
建物躯体工事が進んでいます。

2020/02/04(3)

2020/02/04(3)
建物躯体工事が進んでいます。

2020/02/04(2)

2020/02/04(2)
建物躯体工事が進んでいます。

2020/02/04(1)

2020/02/04(1)
建物躯体工事が進んでいます。

2020/01/30(3)

2020/01/30(3)
建物躯体工事が進んでいます。

2020/01/30(2)

2020/01/30(2)
建物躯体工事が進んでいます。

2020/01/30(1)

2020/01/30(1)
建物躯体工事が進んでいます。

2020/01/26(5)

2020/01/26(5)
建物躯体工事が進んでいます。

2020/01/26(4)

2020/01/26(4)
建物躯体工事が進んでいます。
trattoria nest K のエントランスです。

2020/01/26(3)

2020/01/26(3)
建物躯体工事が進んでいます。

2020/01/26(2)

2020/01/26(2)
建物躯体工事が進んでいます。

2020/01/26(1)

2020/01/26(1)
建物躯体工事が進んでいます。
ネット撤去まで外観はネットの中です。

2020/01/22(3)

2020/01/22(3)
建物躯体工事が進んでいます。

2020/01/22(2)

2020/01/22(2)
建物躯体工事が進んでいます。

2020/01/22(1)

2020/01/22(1)
建物躯体工事が進んでいます。

2020/01/19(2)

2020/01/19(2)
建物躯体工事が進んでいます。

2020/01/19(1)

2020/01/19(1)
建物躯体工事が進んでいます。

2020/01/11

2020/01/11
建物基礎工事が進んでいます。

2020/01/09

2020/01/09
建物基礎工事が進んでいます。

2020/01/08

2020/01/08
建物基礎工事が進んでいます。

2019/12/21

2019/12/21
工事が進んでいます。

2019/11/24

2019/11/24
これから着工します。

2019/11/16(2)
地鎮祭を執り行いました。

2019/11/16(1)
地鎮祭を執り行いました。